Aan Pouw Vervoer is een meerjarige opdracht gegund voor het vervoer van personeel rondom de werkzaamheden aan de verlenging van de A16 bij Rotterdam beter bekend als “De Groene Boog”.

Deze duurzame bouwlogistiek opdracht past in de visie van de landelijk opererende Pouw Vervoer Groep die met het vervoer rondom de formule 1, festivals en maaltijdvervoer voor thuisuiteten.nl haar diversiteit toont. ‘Door de Covid-19 periode zijn wij meerdere marktsegmenten gaan bedienen, dit laten wij zien door op alle logistieke facetten mee te denken met de klant. De laatste tien maanden is er flink geïnvesteerd in specifiek materiaal op maat van de klant en dit past in onze toekomstvisie. Mede door de zichtbaarheid van de opdrachten GGD-GHOR en thuisuiteten.nl weten nieuwe opdrachtgevers ons te vinden voor efficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk personenvervoer rondom grote (wegen)bouwprojecten’ aldus directeur Johan Pouw.

De opdracht voor de A16 Rotterdam wordt dagelijks uitgevoerd met drie OV-lijnbussen welke op HVO brandstof rijden. De bouwplaatsmedewerkers worden vanaf de HUB naar het bouwterrein vervoerd, waar op de route drie haltes zijn ingericht. Na advies en keuze voor een OV-lijnbus realiseren wij; CO2-reductie van maar liefst 89%, een lagere uitstoot van schadelijke emissies, veiligheid conform de covid-19 richtlijnen en rustig veiliger werkverkeer op het terrein. Het logistieke project past ook geheel in de lijn van overheidsplannen voor een schonere bouwlogistiek; het reduceren van stikstofuitstoot tijdens bouw(werkzaamheden) van aanleg, onderhoud en renovatie van de infrastructuur. Gedurende het project wordt ook bekeken om een of meerdere bussen te vervangen door elektrische voertuigen.

De nieuwe snelweg A16 Rotterdam is de verlenging van de huidige A16 bij het Terbregseplein naar de snelweg A13 bij Rotterdam. De 11 km lange nieuw A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de snelweg A13, snelweg A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. In 2025 gaat de weg open voor verkeer. https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a13-a16-nieuwe-rijksweg-rotterdam

 Pouw Vervoer Groene Boog Topview min

Inschrijven nieuwsbrief